Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die wij regelmatig van gebruikers ontvangen. Voordat u een vraag stelt aan het Drents Archief, kunt u hier kijken of deze al vaker gesteld is en of het antwoord voor u afdoende is. De vragen zijn naar categorie ingedeeld:
 
  1. Zoeken en vinden
  2. Scans bekijken
  3. Bestelprocedure
  4. Vervolgonderzoek
  5. Foutmeldingen en reacties
  6. PlanningZoeken en vinden


Ik zoek gegevens over mijn [ouders, broer, oom, nicht], maar ik vind niets in uw database. Hoe kan dat?

U kunt in AlleDrenten zoeken naar geboorten, huwelijken en overlijdens vanaf het begin van de door Napoleon in 1811 ingestelde burgerlijke stand. Dat geldt voor alle voormalige gemeenten in de provincie Drenthe. In verband met bescherming van de privacy zijn de akten niet openbaar tot op de dag van vandaag. De geboorteakten zijn tot en met 1912 in te zien, de huwelijken tot en met 1932 en de overlijdens tot en met 1962. Elke 10 jaar komt er een nieuwe serie beschikbaar voor inzage.

Ik weet zeker dat mijn voorouder als (bedelaars)kolonist in Veenhuizen/Ommerschans/Frederiksoord heeft gewoond. Hoe kan het dat ik hem/haar niet in uw database terugvind?

Alledrenten bevat op het moment slechts een klein deel van de registers en andere archiefstukken uit de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en de Ommerschans. In de toekomst zal deze informatie aangevuld worden, maar tot die tijd bent u voor aanvullend onderzoek welkom in onze studiezaal. Daar staat een aantal indexen tot uw beschikking en kunt u de registers raadplegen.

Ik vind mijn voorouder niet in de bevolkingsregisters, maar ik weet zeker dat ze in [Plaats] hebben gewoond. Hoe kan dat?

Alfabetisch gerangschikte registers zijn niet geïndiceerd en derhalve niet doorzoekbaar. U kunt ze wel doorbladeren via het menu-item Bladeren door bevolkingsregisters.
 
Volgens uw gegevens is mijn voorouder geboren in de eerste eeuw na Christus, althans zo staat het in de bevolkingsregisters. Hoe kan dat?

Tijdens het indiceren zijn ontbrekende eeuwaanduidingen niet aangevuld, waardoor in plaats daarvan de aanduiding "00" is gebruikt. Dit wordt aangepast. Tot die tijd hoeft u geen foutmelding door te geven aan het Drents Archief.
 
Ik vind voor 1811 geen gegevens van de katholieke of joodse bevolking. Hoe kan dat?

Huwelijken van de joodse bevolking zijn wel opgenomen in de index, omdat deze verplicht geregistreerd moesten worden. Voor overige registers van de joodse en katholieke bevolking geldt dat ze alleen digitaal doorbladerbaar zijn. Hiervoor gaat u naar het menu-item Bladeren door overige scans en kiest u onder Kerkregisters voor 0176.01 - Collectie DTOB.
 

Scans bekijken


Als ik inzoom op een afbeelding en blader naar de volgende afbeelding, dan zoomt het plaatje weer uit. Kan dat ook anders?
 
Alledrenten maakt gebruik van het open source product IIPMooViewer. Deze ondersteunt op het moment niet de mogelijkheid om zoominstellingen tussen afbeeldingen op te slaan.

Als ik een afbeelding roteer en inzoom op de afbeelding, dan roteert het plaatje weer uit. Kan dat ook anders?

Dit is een bekende bug en wij hopen deze snel op te kunnen lossen.
 

Bestelprocedure

 
Ik heb een scan besteld en betaald, maar nog geen downloadlink ontvangen. Help!

Het blijkt dat de e-mails met daarin de downloadlinks, regelmatig in de spambox van uw e-mailprovider terechtkomen. Controleer dus eerst uw spambox alvorens u dit probleem meldt bij ons.

Er gaat iets mis tijdens mijn bestelling. Kunt u mij helpen?

Dat kan. Het kan zijn dat we u vragen om vooraf het programma TeamViewer te installeren.
 

Vervolgonderzoek


Ik zit vast met mijn genealogisch onderzoek. Wie helpt mij verder?

Op de website van het Drents Archief kunt u uw vraag stellen op het Genealogisch Forum. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan kunt u een bezoek brengen aan onze studiezaal. De medewerkers in de Digilounge staan u graag te woord om u op weg te helpen. Eventueel kunt u zich voor uw bezoek voorbereiden middels onze Onderzoeksgids.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan het Drents Archief, dan bestaat de mogelijkheid om betaald Onderzoek op verzoek te laten uitvoeren.
 

Foutmeldingen en reacties


Ik mis gegevens bij een akte! Kan ik die aan u doorgeven?

Indien de gegevens letterlijk in de akte vermeld staan en verkeerd of niet zijn overgenomen, dan kunt u dit aan ons melden. Wij nemen geen foutmeldingen in behandeling die gegevens betreffen die niet in de akte vermeld staan. In het geval van een overduidelijke fout in de akte (bijv. een verkeerd jaar of leeftijd) nemen wij deze informatie op in het opmerkingenveld. Dit geldt echter niet voor informatie uit gerelateerde akten van de betrokken personen. De intentie van Alledrenten is om de authentieke bron zo getrouw mogelijk weer te geven, inclusief de eventuele aanwezige verschrijvingen en onjuistheden.
Ik heb interessante informatie over een persoon of een akte die ik graag zou willen delen met mijn collega-onderzoekers. Mag dat?

U kunt aanvullingen of anekdotes toevoegen aan een akte door een Reactie te plaatsen. Deze reactie wordt getoond bij de akte (na accordering door het Drents Archief), maar wordt niet door het Drents Archief behandeld als een foutmelding of een inlichtingenverzoek. Hiervoor dient u de geeigende kanalen te gebruiken.
 

Planning


Wanneer komt [BRON] op Alledrenten beschikbaar?

Het Drents Archief werkt continu aan de uitbreiding en verbetering van Alledrenten. Op het moment is er geen planning beschikbaar waaruit te herleiden valt wanneer een specifieke bron beschikbaar komt. Informatie over te publiceren bronnen wordt kenbaar gemaakt via de website en het e-nieuws. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via deze link: e-nieuws.
 
 
Naar boven