Hoe werkt het?

In AlleDrenten kunt u zoeken in verschillende personendatabases. Deze worden verdeeld in drie tijdvakken: na 1800, 1600-1800 en vóór 1600.

Zoeken
Elk van deze bestanden kunt u selecteren door met de muis de betreffende periode aan te wijzen en vervolgens in het menu op het bestand te klikken. Vervolgens kunt u de naam van de gezochte persoon invoeren: de voornaam en/of de achternaam en/of (alleen in de periode 1600-1811) het patroniem of vadersnaam. U kunt zoeken in de afzonderlijke registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) of kerkelijke registers (doop en trouw) of in alle registers tegelijk.
 
Meer zoekmogelijkheden
Als het zoeken op namen alleen te veel resultaten oplevert kunt u de zoekactie verfijnen door de rol, plaats of periode op te geven. De rol geeft de relatie van de gezochte persoon tot de akte, memorie of aantekening aan, bijv. ‘kind’, ‘comparant’, ‘overledene’ of ‘dopeling’. Bij de akten van de burgerlijke stand geeft de plaats de gemeente aan, bij de notarissen de standplaats van de notaris, bij de successiememories het kantoor van de ontvanger en bij de doop- en trouwboeken de kerkgemeente aan.
 
Naamsvarianten
Als u op meer varianten van een naam wilt zoeken kunt u diverse zoekmethodes selecteren:
  • ‘Bevat’: klik ‘bevat’ aan voor resultaten waarin de zoekterm als los woord voorkomt
  • ‘Begint met’: klik ‘Begint met’ aan voor resultaten waarin de zoekterm begint met de eerste letter(s) van de gezochte naam. Als u dan op ‘Hendr’ zoekt, vindt u zowel Hendrik als Hendrikus en Hendrikje.
  • ‘Eindigt op’: klik ‘Eindigt op’ aan voor resultaten waarin de zoekterm eindigt met de laatste letter(s) van de gezochte naam. Als u dan op ‘ingh’ zoekt, vindt u zowel Hovingh als Nijzingh.
  • ‘Letterlijk’: klik ‘Letterlijk’ achter een zoekveld aan om alleen op dat woord te zoeken
  • ‘Initialen’: vink ‘Initialen’ aan als u alleen wilt zoeken op de initialen van gezochte persoon
  • ‘Leeg’: vink ‘Leeg’ aan als u dit zoekveld wilt deactiveren
Naar boven