Drents Archief

AlleDrenten is de database van het Drents Archief voor onderzoek naar Drentse personen. Wilt u meer weten over een persoon? Of heeft geen informatie kunnen vinden over iemand die wel in Drenthe gewoond heeft? Breng dan een bezoek aan het Drents Archief.

Het Drents Archief bewaart talloze archieven die nog niet online staan. In onze Digilounge en Studiezaal helpen we u graag verder met uw onderzoek. Onze openingstijden vindt u op de website van het Drents Archief.
 
Zoektips
Op de website van het Drents Archief staan zoektips voor zowel beginnende als ervaren onderzoekers. De Genealogische gids is een echte aanrader. Wat bezaten mijn voorouders? Wat deden ze voor de kost? Waren ze in een rechtszaak verwikkeld? U leest in de gids welke bronnen u kunt raadplegen om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen.
In de zoektips vind u ook de Zoekwijzer armenkoloniën een onmisbare gids voor het onderzoek naar voorouders in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.
 
Onderzoek op verzoek
Wilt u dat het Drents Archief onderzoek voor u doet? Dat kan. U kunt uw verzoek via e-mail of per brief naar ons toesturen. Binnen tien werkdagen kunt u antwoord van ons verwachten. Onze tarieven vindt u op de website van het Drents Archief.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Drents Archief. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Drents Archief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

 

Disclaimer

 

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Drents Archief. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Drents Archief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.
 

Klachten

Het Drents Archief heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u dat de digitale
beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Drents Archief laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Drents Archief het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. In dit geval verzoeken wij u contact op te nemen met Drents Archief via info@drentsarchief.nl of naar: Drents Archief, Postbus 595, 9400 AN Assen. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

Email disclaimer

Dit bericht, en de eventuele attachments, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit bericht niet aan u is geadresseerd, bent u niet gerechtigd tot kennisneming. Voorts is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. Indien dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u dringend verzocht het Drents Archief onverwijld op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Het Drents Archief kan niet garanderen dat e-mail berichten juist, tijdig, volledig en virusvrij worden overgebracht. Het Drents Archief kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. E-mail wordt door het Drents Archief niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Copyright en gebruiksvoorwaarden

Op deze website en het daarin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Drents Archief en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databank(en) erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het Drents Archief in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoeleinden. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met het Drents Archief via info@drentsarchief.nl, telefonisch 0592 313523 of via Drents Archief, Postbus 595, 9400 AN Assen.
Onder commercieel gebruik wordt ondermeer (dus niet uitsluitend) verstaan: gebruik voor producten die voor de verkoop bestemd zijn, zoals ansichtkaarten, Cd-roms, T-shirts en dergelijke, gebruik in reclamefilms en in (interne) publicaties van commerciële bedrijven en andere ‘for profit’ organisaties. Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties. Neemt u bij twijfel contact op met het Drents Archief op bovengenoemd adres.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Drents Archief tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan. Als bron moet worden vermeld: de naam van de maker (indien bekend) en indien van toepassing de titel en het jaar van ontstaan van het werk en de herkomst: Collectie Drents Archief.

Privacy

Om bestellingen bij u af te kunnen leveren, of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Drents Archief persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Drents Archief zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van het Drents Archief worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met het Drents Archief.

Naar boven