Maatschappij van Weldadigheid

Geachte bezoeker

U staat op het punt te gaan zoeken in gegevens afkomstig uit de bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid en van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en de Ommerschans. Alvorens u gebruik kunt maken van de zoekfunctie, dient u zich akkoord te verklaren met de onderstaande privacy-verklaring.

Doelbinding

Gebruik van deze gegevens is slechts toegestaan ten behoeve van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek, voor zover deze gaan over nog levende personen. Uit de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid bevat DrenLias slechts informatie over personen die langer dan 110 jaar geleden geboren zijn. In het bezoekerscentrum De Koloniehof en op de studiezaal van het Drents Archief zijn ook gegevens van na 1898 te raadplegen. Uit de bevolkingsregisters van Veenhuizen en de Ommerschans, te raadplegen bij de gemeente Noordenveld en op de studiezaal van het Drents Archief, zijn basale gegevens opgenomen over de periode 1827-1921.

Klachtenregeling

Mocht u bezwaar willen maken tegen publicatie, dan wordt u verzocht dit te melden aan info@drentsarchief.nl, onder vermelding van de naam en geboortedatum van de desbetreffende persoon en de bron waarin deze persoon wordt genoemd. Uw bezwaar zal binnen twee weken worden afgehandeld.

Privacy-verklaring

Hierbij verklaar ik dat ik met het gebruik van deze gegevens de persoonlijke levenssfeer van eventuele nog levende betrokkenen niet onevenredig zal schaden.

Naar boven