Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Assen Memorie van Successie Overlijden 03-03-1840 - Johannes Dusch Overledene