Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Zuidlaren Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0007 Hindrik Smeenge Belastingplichtige
Zuidlaren Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0008 Arent Bazuin Belastingplichtige
Zuidlaren Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0009 Berent Jan van Ree Belastingplichtige
Zuidlaren Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0010 Jan Wijgers Belastingplichtige
Zuidlaren Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0011 W. de Sitter Belastingplichtige
Zuidlaren Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0012 R. de Drews Belastingplichtige