Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0005 Abel Hartelijefs Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0006 Jan Hartelijefs Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0007 Berent Sijgers Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0008 Wessel Harmens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0009 Gert Berens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0010 Hijndrijck Hartelijefs Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0011 Tij Hijndrijcks Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0012 Egbert Luijens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0013 Hijndrijck Jansens Campert Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0014 Jan Hijndricks Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0015 Jan Stevens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0016 Jan Berens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0017 Jan Jochems Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0018 Hubert Jansens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0019 Harmen Berens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0020 Gert Jansens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0021 Jan Reijners Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0022 Japijck Jansens Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0023 Japijck Gers Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1675 0024 Hijndrijck Gerijes Belastingplichtige