Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 31-08-1811 Margje Jans Curaseau Bruid Jan Tissing
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 31-08-1811 Jan Berends Tissing Bruidegom Margje Curaseau
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 23-06-1811 Jan Jans Santinge Bruidegom Jantje Heino
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 23-06-1811 Jantje Adolfs Heino Bruid Jan Santinge
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 20-07-1811 Aaltje Hendriks Bruid Albert
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 20-07-1811 Albert Geerts Bruidegom Aaltje
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 02-06-1811 Hendrica Eggink Bruid Geert Hazelaar
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 02-06-1811 Geert Hazelaar Bruidegom Hendrica Eggink
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 23-06-1811 Hilligje Jans Bruid Hendrik
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 23-06-1811 Hendrik Stevens Bruidegom Hilligje
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 16-12-1810 Aaltje Peters Bruid Hendrik
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 16-12-1810 Hendrik Hendriks Bruidegom Aaltje
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 16-12-1810 Grietje Alberts Bruid Hendrik
Dwingeloo DTB Trouwen Trouwen 16-12-1810 Hendrik Jans Bruidegom Grietje