Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Gieten DTB Dopen Doop 20-12-1684 Jan Wessels Vader
Gieten DTB Dopen Doop 19-10-1690 Harmen [Harms Trip] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 19-10-1690 Harm Jansen Trip Vader
Gieten DTB Dopen Doop 04-05-1690 Casper Timmerman Vader
Gieten DTB Dopen Doop 04-05-1690 Berent [Kaspers Timmerman] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 31-08-1690 Lucas Sickinge Vader
Gieten DTB Dopen Doop 31-08-1690 Neeseijn [Lukas Sickinge] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 11-05-1690 Jan Berens Vader
Gieten DTB Dopen Doop 11-05-1690 Berent [Jans] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 13-04-1690 Jan [Jans] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 13-04-1690 Jan Frerijcks Vader
Gieten DTB Dopen Doop 13-04-1690 Hindrick [Jans] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 13-04-1690 Jan Hindricks Vader
Gieten DTB Dopen Doop 04-05-1690 Hiletijn [Ottes] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 04-05-1690 Otto Ottens Vader
Gieten DTB Dopen Doop 16-11-1690 Roelefs [Geerts] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 16-11-1690 Geert Roelefs Vader
Gieten DTB Dopen Doop 19-10-1690 Arent [Jans] Kind
Gieten DTB Dopen Doop 19-10-1690 Jan Coerts Vader
Gieten DTB Dopen Doop 00-00-1764 Marisje [Harmanni] Kind