Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
havelte Haardstedengeld Registratie 00-00-1692 0020 Belastingplichtige