Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0008 Jan Alberts Boer Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0009 Albert Vreriks Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 Jan Roelofs Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0004 Derk Hindriks Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0003 Egbert Willems Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0002 Lambert Willems Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0006 Koert Hindriks Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0005 Albert Harms Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0007 Evert Jansen Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0003 Gerrijt Hendriks Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0004 Jan Abbinge Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0002 Roelof Egberts Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 Hindrik Schuilinge Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 Luighien Hendriks Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0002 Roelof Jansen Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0003 Jan Willems Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0004 Egbert Scheper Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0005 Jan Eijsinge Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0006 Jan Oldejans Belastingplichtige
Westerbork Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0007 Harm Zikkinge Belastingplichtige