Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Roswinkel Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0086 Jan Hk. Belastingplichtige