Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0015 Klaas Berents Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0016 Klaas Geerts Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0017 Berent Jans Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0018 Geert Hinricus Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0019 Teeke Jans Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0020 Roelf Gerrijts Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0021 Jan E. Mulder Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0022 E. W. Timmerman Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0023 Hindrik Borgers Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0024 Riemersma Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0025 Jacob Datema Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0026 Pieter Geerts Timmerman Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 Roelf Hindriks Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0002 H: J: Rademaker Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0003 B. Datema Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0004 Sikke Datema Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0005 Tonnijs Theodorus Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0006 Jacob Willems Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0007 J: C: van Ydsinga Belastingplichtige
Roderwolde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 M. van Steenwijk Belastingplichtige