Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0012 Jan Douwes Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0010 Freerk Jans Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0009 Jacob Gerrijts Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0006 Grietjen Roelfs Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0005 Jan Pieters Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0003 Tonnijs Willems Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0002 Jan Douwes Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 Evert Berents Belastingplichtige
Roden Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0013 Albert Jans Belastingplichtige