Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0006 Jannes Reinders Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0005 Jan Hendriks Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0004 Roelof Arents Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0003 Jan Alberts Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0002 Jan Arents Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0001 Hendrik Arents Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0003 Jan Hindriks Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0001 Jan Jans Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0004 Jan Hindriks Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0005 Pieter Hindriks Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0006 Roelef Arents Belastingplichtige
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0002 Douwe Annes Vermelding
Norg Haardstedengeld Registratie 00-00-1744 0002 Meint Alberts Belastingplichtige