Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0001 Harte Jan Hartelieff Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0002 Eite Hindriks Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0004 Jan Laarman Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0005 Fokke Eltjes Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0003 T. Modderman Belastingplichtige