Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1784 0044 Coopman Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1784 0050 van Dornbergh Heiden Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1784 0051 Dornbergh Heiden Vermelding
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1784 0003 Beerlingh Vermelding
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1784 0004 Modderman Belastingplichtige