Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0006 Hindrik Lamberts Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0007 Jan Jans Ebels Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0008 Roelof Bekkering Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0009 Marten Pieters Belastingplichtige
Eelde Haardstedengeld Registratie 00-00-1794 0010 Gerrit Franssen Belastingplichtige