Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Beilen Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0099 Roelof Nijsing Belastingplichtige
Beilen Haardstedengeld Registratie 00-00-1804 0098 Roelof Luicas Belastingplichtige