Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
beilen Haardstedengeld Registratie 00-00-1694 0001 Roeloff Albert Nijsinghe Belastingplichtige
beilen Haardstedengeld Registratie 00-00-1694 0004 Jan die Weerts Belastingplichtige