Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Beilen Haardstedengeld Registratie 00-00-1774 0006 Gerrit Harms Belastingplichtige
Beilen Haardstedengeld Registratie 00-00-1774 0009 Willem Hendriks Belastingplichtige