Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 4 Pieter Hindriks Winter Vader van de bruidegom Hilje Willems
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 4 Aaltje Jogchums Vroom Moeder van de bruid Riemer Derks
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 4 Hiltje Riemers Bruid Willem Pieters Winter
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 4 Willem Pieters Winter Bruidegom Hiltje Riemers
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 4 Hilje Willems Moeder van de bruidegom Pieter Hindriks Winter
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 4 Riemer Derks Vader van de bruid Aaltje Jogchums Vroom
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 3 Grietje Roelfs Moeder van de bruidegom Bake Datema
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 3 Sjoukjen Tierks Moeder van de bruid Roelof Gerrits
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 3 Tierkjen Roelfs Bruid Hendrik Datema
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 3 Hendrik Datema Bruidegom Tierkjen Roelfs
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 3 Bake Datema Vader van de bruidegom Grietje Roelfs
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 3 Roelof Gerrits Vader van de bruid Sjoukjen Tierks
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 5 Geerd Harms Vader van de bruidegom Stijntje Jans
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 5 Hiske Jans Moeder van de bruid Jan Kruimes
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 5 Stijntje Jans Moeder van de bruidegom Geerd Harms
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 5 Jan Kruimes Vader van de bruid Hiske Jans
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 5 Hindrikjen Jans Kruimes Bruid Harm Geerds
Roden BS Huwelijk Huwelijk 06-05-1813 5 Harm Geerds Bruidegom Hindrikjen Jans Kruimes
Roden BS Huwelijk Huwelijk 13-05-1813 6 Jan Pieters Bruidegom Fennechien Heres
Roden BS Huwelijk Huwelijk 13-05-1813 6 Fennechien Heres Bruid Jan Pieters