Maatschappij van Weldadigheid

TikKlik hier voor een toelichting

In dit zoekscherm kunt u zoeken in gegevens die afkomstig zijn uit het programma Kolarin van museum De Koloniehof in Frederiksoord. Deze is over een tijdspanne van ruim 15 jaar door vrijwilligers in een computersysteem ingevoerd. Uitgangspunt hiervoor was het kaartsysteem dat in de jaren daarvoor door mw. C. Kloosterhuis was aangelegd, aangevuld met ontbrekende gegevens.

DrenLias bevat alle gegevens uit de stamboeken van de Maatschappij van Weldadigheid, met uitzondering van personen geboren na 1904 waarvan niet kon worden vastgesteld dat ze zijn overleden.

Persoon

Zoekmethode
 
 
meer informatie
meer informatie

Opties

 
 
 
meer informatie
Naar boven