Plaats Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner
Zuidlaren Huwelijk 07-05-1927 9 Frederik Nieborg Bruidegom Brouwer