Akte Haardstedengeld

Bron

Source-SourceSourceReferenceStack 868.ZWH.08
Instituut Drents Archief
Locatie Assen
Archief Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001
Inventarisnummer 868.39
Documentnummer 0001
Boek Haardstedengeld Zuidwoldiger Hoogeveen, Cedullen, 1742
Folio/Pagina 5468
Soort Haardstedengeld
Tekst Dat dese Cedul van het Heerdstede Gelt bij ons ondergeschreven Scholtes beedigde Ceurnoten als waeren de E:Hendrik Govers en de E: Luijkas Leffers en Schatbeurder Teunis Egginge volgens de tegenswoordige beurseedul van dubbelt Heerstede gelt is verveerdigt na ons beste geweeten en dat er geen huijsinge of wonings onses weetens sijn afgelaeten als meede dat degeene daer geen gelt bij uijtgedrukt is onmagtig zijn en meerendeels of bij de huijsen gaen of uijt de diaconie Trekken en dat de Scholten panders schoolmeesters en Tamboer in Eenige jaeren geen Heerstede gelt gegeven hebben en dat van de overige de wrak gestelt worden. weinigh of niets te bekomen zal zijn gelijk meede dat de Carspel volmagten bij het sluijten van des Schatbeurders Rekeninge's jaers gewoon zijn geweest het heerstede gelt van sulken de onmagtig bevonden worden en waer van het Heersteede gelt sonder titale ruine of haer aen de diaconie te brengen niet kan bekomen worden op het Heerdstede Register uijt te doen en aen de Schatbeurder te Romitteeren waarom ook alle jaeren een Nieuw Register gemaekt en de Eene jaer dubbelt geven het andere jaer of onmagtig of voor half gestelt worden, Wanneer zij haar praemen quijt worden of anders Certificeere wij ondergeschreven met onse onderteikeninge gevende verders in alle gehoorsaemheid met verlof van haer Edele Mogende in Consideratie af om voorgemelde gedurijge veranderingen haer Eedele Mogende niet zouden goetvinden het Hogeveene met een tantum als voorheen of een weinigh meerder aan te slaen te meer alsoo die van het Hogeveen Haer Predecande Tamboer.Moeten selfs betaelen en ook nogh Eenige dijken en meeren te onderhouden hebben.
Datum 00-00-1742
Index datum tot 31-12-1742
Index datum vanaf 01-01-1742
Plaatsnaam Zuidwoldiger Hoogeveen

Gebeurtenis

Datum 00-00-1742
Plaats Cedullen
Gebeurtenis Registratie

other:Vermelding

Geslacht Onbekend

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.

Naar boven