Akte Inschrijvingsregister Lammert van Blanken

Bron

Source-RemarkFamilieGUID {AA5BA2EF-2C7B-4532-BE67-8E3237F0CC9E}
Instituut Drents Archief
Locatie Assen
Archief 0186
Boek blz/hoeve 24 (inv.nr. 997); blz/hoeve 42 (inv.nr. 998).
Soort Inschrijvingsregister
Index datum tot -12-31
Index datum vanaf 01-01-1786
Plaatsnaam Ommerschans

Gebeurtenis

Gebeurtenis Registratie

Geregistreerde

Voornaam Lammert
Religie Herv.
Herkomst Ommerschans
Geregistreerde-RemarkBijzonderheden Bij aankomst wijkmeester te Ommerschans Buiten., salaris fl.312.-- p.j. waarvan fl.247.-- in zilver en fl.65.-- in koloniale munt.
Geregistreerde-RemarkClassificatie ambtenarenvader
Tussenvoegsel van
Achternaam Blanken
Naam Lammert van Blanken
Geboortedatum 14-09-1786