Akte Haardstedengeld Egbert en Aaltien Wijben

Bron

Source-SourceSourceReferenceStack 868.ZWE.63
Instituut Drents Archief
Locatie Assen
Archief Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001
Inventarisnummer 868.40
Documentnummer 0005
Boek Haardstedengeld Zweelo, Zweelo, 1744
Folio/Pagina 5524
Soort Haardstedengeld
Tekst Ale Wijben en haer man genaemt Egbert woont tot Meppen, haer doopnaem is Altien Sijnde haer man Egbert wel viertijn jaeren dood geweest, hebbende voornoemde Ale Wijben voor haer en haer docter en man acte van Remis bekomen den 4 maij 1726 te sien sub F. Dogh heeft uit de Diaconije genoten van den 15 April 1743 tot den 6 April 1744 een somma van 10 guld: en 10 stuivers, en woond dae en boven op Diaconije goederen, en saijd het land van de Diaconije
Bedrag 0-00-00
Datum 00-00-1744
Index datum tot 31-12-1744
Index datum vanaf 01-01-1744
Plaatsnaam Zweelo

Gebeurtenis

Datum 00-00-1744
Plaats Zweelo
Gebeurtenis Registratie

other:Belastingplichtige

Naam Aaltien Wijben
Voornaam Aaltien
HSG Persoon1 Patroniem Wijben
Geslacht Onbekend

other:Vermelding

Naam Egbert
Voornaam Egbert
Geslacht Onbekend